مواد عایق بندی ساختمان موادی می باشند که پوشش گرما ی یک ساختمان را تشکیل میدهند یا در واقع انتقال گرما را كم شدن میدهند. مواد عایق بر طبق ترکیبات مواد طبقه بندی می شود (طبیعی یا ترکیبی) که به شکل پانل (تخته) اسپری کف، پتو و چوب در می آیند. حالت عملکردی حاوی انتقال گرما، رسانا، تابشی، پایداری در مساوی انتقال گرما، اثرات محیطی غیره می شوند.


پشم سنگ سپاهان

پشم سنگ,پشم سنگ ایران,پشم سنگ سپاهان

برخی اوقات سطح بازتابنده گرما ی به نام «مانع تابشی» به ماده ای افزوده می شود تا از طریق تابش (شبیه رسانایی) باعث کاهش انتقال گرما شود. انتخاب ماده یا ترکیب ماده بر طبق عوامل متعددی انجام پذیر است. برخی از مواد عایق سلامت ی آدم ها را به خطر می اندازد و بعضی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند اما در برخی از ساختمان های قدیمی به کار برده می شوند.

عواملی که بر نوع و میزان عایق مورد استفاده در یک ساختمان تأثیر میگذارد عبارتند از:

انتقال گرما 2. نفوذ پذیری رطوبت 3. پایداری فشار 4. سهولت نصب 5. دوام پایداری در مساوی تنزل فشار، رطوبت، تجزیه غیره 6. سهولت جایگزینی 7. مقرون به صرفه بودن 8. سمی بودن

9. قابلیت اشتغال 10. تأثیر محیطی

نکات مهم در مورد ساختمان و شرایط آب و هوایی:

وضعیت آب هوای مبوسیله در ناحیه ی جغرافیایی جایی که ساختمان قرار دارد.
دمای مورد استفاده در ساختمان
اکثرا ترکیبی از مواد مورد مصرف برای دستیابی به راه حلی بهینه وجود دارد. کالاها ی هستند که با ترکیب شدن با انواع مختلف عایق به یک فرم تبدیل می شوند.

پانل های عایق ساختمانی

پانل های عایق ساختمانی (SIP) جهت سقف ها، کف ساختمان، دیوارها و پشت بام به کار می روند. این پانل ها انواع مختلف ی دارند مانند تخته چند لایه که در ضخامت های متعددی ساخته می شوند.

زمان ساختن یک خانه همه پانل ها به یکدیگر چسبیده و با الوار محکم می شوند.

فوائد :

محکم هستند فشار زیاد را تحمل میکنند.
زود تر ساخته شده به الوار کمتری نیاز دارند.
از لحاظ صوتی عایق می شوند.
در مساوی رطوبت نشست ناپذیرند.
حفاظی دور ساختمان ایجاد می کنند که در استفاده انرژی صرفه جویی می شود و هزینه های کمتری را در پی دارد

مضرات :

نسبت به بقیه ی عایق ها گران ترند.

ایروژل ها:

در پنجره های سقفی، اتاق های آفتاب رو و دیگر کاربر دهای ویِژگزینشه از ایروژل ها مصرف می شود که کارآیی بالایی دارند چگالی کمتر. ایروژل سیلیکا کمترین انتقال گرما ی را نسبت به هر ماده شناخته شده دارند و کربن ایروژل اشعه ی فرو سرخ را جذب می نماید درحالی که به نور خورشید مجوز ی ورود را می دهد. ترکیب سیلیکا و کربن ایروژل، بهترین خصوصیت عایق را نسبت به هر نوع ماده شناخته شده ارائه می دهد.

عایق انعکاسی و موانع تابش:

عایق انعکاسی مانع تابش باعث کاهش تشعشع گرما به سطح یک ماده می شود. موانع تابش انرژی تابشی را منعکـس می نماید . مانع تابش به خودی خود بر گرمای منتقل شده بوسیله مواد به طور مستقیم تأثیر گذار نیست. آزمایش استانداردی وجود ندارد که بتوان انعکاس تابش انرژی گرمایی را با آن اندازه گرفت.

گرمای تابشی یک وسیله ی مهم انتقال گرما است. گرمای تابش فقط با تابیدن در فضا به زمین می رسد.

موانع تابش از انتقال گرمای تابش پیشگیری می نمایند. با این وجود جریان گرما به سطح مختلف توسط انتقال گرما رخ می دهد. ورق آلومینیوم انعکاسی معمول ترین ماده ای است که به عنوان مانع تابش از آن استفاده می شود. این ورق جهت جذب مراقبت گرما اندازه ی ندارد انتقال گرما را با تابش کاهش می دهد.